Kurs

Kursplan v/ Krokvokst vår 2023

FEBRUAR

 • 18 februar.  Pileflett: veske/ korg.
  Kl: 09.00 – 17.00 Pris: 1500kr + materialer 250kr, lær 50kr. Lunsj er Inkludert.
  (open for påmelding)
 • 19 februar.  Pileflett: veske/ korg.
  Kl: 09.00 – 17.00 Pris: 1500kr + materialer 250kr, lær 50kr. Lunsj er Inkludert.
  (open for påmelding)
 • 20 februar.  Neversveiping
  Kl: 10.00 – 17.00 Pris: 1500kr + materialer 200kr. Lunsj er Inkludert.
  (open for påmelding)

MARS

 • 7 Mars. Katalanske fat med ulike naturmaterial.
  Kl 10.00 – 15 00 Pris: 900kr Inkludert materiale og lunsj.
  (open for påmelding)
 • 09 og 10 Mars: Pileflett DKS Nome Kommune
 • 14 Mars. Katalanske fat med ulike naturmaterial.
  Kl 10.00 – 15 00 Pris: 900kr Inkludert materiale og lunsj.
  (open for påmelding)
 • 18 Mars. Pileflett: veske/ korg.
  Kurset blir arrangert av Seljord Husflidslag, på Seljord folkehøgskule.
  (Påmelding til Seljord husflidslag)
 • 19 Mars.  Pileflett: veske/ korg.
  Kl: 09.00 – 17.00 Pris: 1500kr + materialer 250kr, lær 50kr. Lunsj er Inkludert.
  (open for påmelding)
 • 20 Mars.  Neversveiping
  Kl: 10.00 – 17.00 Pris: 1500kr + materialer 200kr. Lunsj er Inkludert.
  (open for påmelding)
 • 21 Mars: Veve sete.
  Kl 0900 – 1500. Pris:1200kr kurs + 300kr materiale sjøgress. Lunsj inkludert.
  OBS: Stol/ krakk uten sete må tas med eller bestilles hos Krokvokst på forhånd. Send foto av egen stol ved påmelding.
  (open for påmelding)
 • 23 Mars: Veve sete.
  Kl 0900 – 1500. Pris:1200kr kurs + 300kr materiale sjøgress. Lunsj inkludert.
  OBS: Stol/ krakk uten sete må tas med eller bestilles hos Krokvokst på forhånd. Send foto av egen stol ved påmelding.
  (open for påmelding)
 • 27 Mars. Katalanske fat med ulike naturmaterial.
  Kl 10.00 – 15 00 Pris: 900kr Inkludert materiale og lunsj.
  (open for påmelding)
 • 28 Mars.  Neversveiping
  Kl: 10.00 – 17.00 Pris: 1500kr + materialer 200kr. Lunsj er Inkludert.
  (open for påmelding)

 

Praktisk info alle kurs;

Der ikkje anna er oppgitt blir kurset på verkstaden min ved Bø museum. Det er berre plass til 5 stk på kurs, som betyr at alle får god oppfølging og hjelp, 😊 og at det kanskje er lurt å vere tidleg ute med å reservere plass. Eg lagar økologisk lunsj. Informer om eventuelle allergener.

Påmelding til krokvokst@outlook.com.
Påmelding til alle kurs er økonomisk bindande når det er 14 dagar til kursstart. Eg sett opp venteliste på fulle kurs og om nokon må avlyse forsøker eg så godt det let seg gjera å bruke ventelista.

Adkomst: Oterholtvegen 148, 3803 Bø. Om de køyrer til den store parkeringa ved museet, kan de ta inn neste innkjørsel til høgre, før vegen heller nedover mot fossen. Der ligg eit grått bygg rett over fossen.

 

Pileflett: veske/korg

Datoar:

18 Februar
19 Februar
18 Mars
19 Mars

09.00 til 17.00 med lunsj.

Dette er eit litt lenger 1. dags kurs der me lager ei veske/korg i pil med lærreimer eller anna handtak. Korga tar utgangspunkt i ein firkanta botn, som gradvis oppover korga blir ei oval form. Teknikken er inspirert av Katalanske korger. Dette er eit veldig interessant og flott prosjekt, som kan varierast mykje i forhald til størrelse, form, fargar, fletteteknikk og funksjon. Ein kan montere to handtak i lær, eller eit lenger til å bli skulderveske, eller lærgreip på sidene til større korger. Det er også mogleg å lage eit handtak i pil eller tre i staden for lærreimer.

Kurset passar fint til nybyrjarar. Om du har vore på pileflett kurs før og fletta korg på rund botn, vil dette vere eit fint kurs for å lære ein annan, og litt meir effektiv måte å bygge opp ei korg på.

Pris: 1500kr + materialer 250kr, lær 50kr. Lunsj er Inkludert.

Neverboks

20 Februar
20 Mars
28 Mars

Kl: 10.00 – 17.00

Har du lyst til å lære å lage vakre og solide boksar eller fat i never?

På dette kurset lærer du ein gamal handverksteknikk og brukar lokale naturmaterial med mange moglegheiter.

På kurset lærer du korleis ein kan lage ein funksjonell og vakker boks, heilt utan bruk av lim eller spiker. Kva med ein matboks i never, ein boks til turkaffien, nøtter, musli, eller eit brødfat med tægerkant?

Me syr fyrst saman eit for til boksen i never. Så lagar me utsida med eit nytt lag never, og nyttar ein spesiell låseteknikk for å sette saman boksen. Så lagar me eit band i never oppe og nede, for å forsterke boksen enda meir. Til slutt lagar me ein botn som me festar med trenagler, og eit lokk, eller kant i tæger (bjørkerøtter). Blir det tid lærer eg gjerne vekk ulike dekorteknikkar til lokket som enkel treskurd eller måling med jordpigment.

Du bruker i hovudsak handverktøy på kurset. For å forenkle nokre arbeidsprosessar kan me bruke bandsag og pussemaskin (sage lokk med vinkel). Om du ikkje ynskjer å bruke maskinar er det ingen problem, eg hjelper deg, eller me brukar handverktøy som sag og kniv.

Neversveip er eit gamalt tradisjonshandverk, og det ferdige resultatet blir solid og haldbart.

Nevera er sanka lokalt i Bø i Telemark. Visste du at noma brukar sveipa neverboksar til smør på restauranten sin? Never inneheld betulin verkar konserande på matvarer. Eg trur never kan få ein ny renessanse i våre dagar, fordi det er så solid og haldbart, og eit utruleg godt alternativ til plast. Velkommen på kurs!


Pris: 1500kr + materialer 200kr. Lunsj er Inkludert.

”Nävern er formbar, stark, röttålig och vattentät, den andas och flyter. Den luktar inte och sätter ingen smak. Den är förnybar och växer lokalt – på Sveriges tredje vanligaste träd…”) (Hemslöjd nr 1 2019)

Katalanske Fat i ulike naturmaterial.

7.Mars
14. Mars
27 Mars

Er du gled i bærekrafige naturmaterial?

På dette kurset lærer du å lage katalanske fat. Me lagar fyrst eit fat i pil, me blir kjent med materialet og fletteteknikken. Etter lunsj jobbar me vidare og vidareutviklar teknikken. Det blir no mogleg å bruke ulike naturmaterial som bjørk, selje, rogn, siv, furu, gran, hassel som me finn i lokal norsk natur. Me kan variere fata i størrelse, design og fletteteknikk, og det blir vist mange eksempel på dette.

Dette kurset passar fint for deg som vil lære ein grunnleggande teknikk du kan vidareutvikle med ulike naturmaterial og teknikkar. Du er ikkje avhengig av tilgang på pil for å fortsette etter endt kurs, så kurset passar fint om du vil sanke egne material og lage fat heime. Å lage katalanske fat passar også veldig godt å gjere saman med barn, eller ute i naturen. Å lære å flette desse fata gjev også eit godt erfaringsgrunnlag for å lage større katalanske korger seinare.

Pris: 900kr inkludert materiale og lunsj.

Veve stolsete

Dato:
21. Mars
23. Mars

Kl 0900 – 1500.

Har du ein gamal jærstol med øydelagt sete? Eller har du lyst til å lære å veve eit stolsete til ein gamal stol eller krakk du har heime eller har funne på loppemarknad, eller ynskjer du å flette eit sete til ein vakker krakk i ask eller hassel?

På dette kurset lærer du grunleggande teknikkar for å flette eit solid sete i materialet sjøgras i teknikken planflett. (som eg meiner er den vakraste og mest solide setevevingsteknikken.) Teknikken kan varierast i mange ulike mønster.

Materiale: På kurset brukar me sjøgras, men teknikken kan og nyttast til veving med papirsnøre (dansk design stoler) sisal, hamp eller gamle filler (litt som filleryer!) Du blir ferdig med eit sete i løpet av kursdagen, og du tar med deg kunnskap til å vidareutvikle teknikken heime.

Pris:1200kr for kurs + 300kr materiale (sjøgress). Lunsj inkludert. Stol/krakk må tas med eller bestilles.

OBS: ved påmelding: ta bilete av stolen eller krakken du vil veve sete på og sendt til meg så kan eg vurdere om det let seg gjera. Stolen bør ha 4 runde, ovale eller firkanta sprosser som me kan veve utanpå. (sjå gjerne foto av krakkane eg lager.)

Vil du kjøpe ein krakk av meg må du bestille på førehand. Eg sel solide krakkar utan sete med og utan bark.

Krakker med bark: (Krakk i Hassel  med setesprosser i ask. )
1500kr (rektangulært, 45 cm høg, sittehøgde vaksen)
1200kr (Kvadratisk, 35 cm høg, barnekrakk, peiskrakk, fotskammel)

Krakkar utan bark: (Krakk i ask.)
2000kr (rektangulært, 45 cm høg, sittehøgde vaksen)
1500kr (Kvadratisk, 35 cm høg, barnekrakk, peiskrakk, fotskammel)

Eksempel på Andre kurs:

Eg held gjerne kurs i ulike teknikkar. Ta gjerne kontakt om du er interessert i å arrangere kurs, eller delta på eit!

Nokre bilete frå tidlegare kurs:

 

 

 

 

Eksempel på kurs

Eg plar sette opp eigne kurs i Bø, men eg reiser også rundt til lag, foreiningar, vennegjengar eller undervisningsinstitusjonar og held ulike kurs. Ta gjerne kontakt om du ynskjer å arrangere eit kurs!

Ulike kurskonsept:

 • Neversveiping. 1 eller 2 dagar
 • Spikkekurs for born
 • Spikkekurs for vaksne
 • Krympeboks. (1 dags kurs + 1 dags kurs minst 2 veker seinare)
 • Flett ei korg i pil med trebotn (dagskurs)
 • Korgfletting ute – Eit to dagars kurs på sumaren der me fletter korger i pil og andre naturmaterialer, i vakre omgivelser.
 • Lær å flette eit stolsete. Flett sete på ein medbrakt stol, eller flett eit sete på ein ny krakk i ask eller hassel som du får kjøpt på kurset. Materiale: sjøgras, papirsnøre eller sisal. (Dagskurs).
 • Lag ein krakk, med vevd sete. Lag ein krakk med emne rett frå skogen, i ask, selje, bjørk eller hassel, lær om treanatomi, samanføyningsteknikkar, bruk av bandkniv, og flett eit sete. (3 dagars kurs)
 • Joleverkstad – lag diverse ting til jul, utelukkande med naturens materialar
 • Små ting i pileflett (lengde og innhald kan varierast)
 • Karveskurd og treskurd
 • Linoljemaling og dekorteknikkar på tre.
 • Spikkekurs: Skei.
 • «Dropin» spikkekurs for familiar, born og vaksne.
 • Andre kurs på forespørsel 🙂