Kurs

Kursplan v/ Krokvokst vår 2022

 • 20 februar.  Pileflett: veske/ korg. (open for påmelding)
 • 21. februar. Pileflett på trebunn, serveringsbrett, fuglemater mindre korger (open for påmelding)
 • 22. februar. Pileflett: Veske / korg. (open for påmelding)
 • 10 – 11 mars DKS nome kommune
 • 27 – 29 April: Kurs Porsgrunn Vgs

Pileflett: veske/korg

Datoar:

 • Søndag 20 februar 2022 eller
 • Tysdag 22 februar 2022

09.00 til 17.00 med lunsjpause.

Dette er eit litt lenger 1. dags kurs der me lager ei veske i pil med lærreimer. Veskene tar utgangspunkt i ein firkanta botn, som gradvis oppover korga blir ei oval form. Teknikken er inspirert av Katalanske korger. Dette er eit veldig interessant og flott prosjekt, som kan varierast mykje i forhald til størrelse, form, fargar, det er også mogleg å lage eit handtak i pil eller tre i staden for lærreimer.

Kurset passar fint til nybyrjarar. Om du har vore på pileflett kurs før og fletta korg på rund botn, vil dette vere eit fint kurs for å lære ein annan måte å bygge opp ei korg på.

Pris: 1000kr + materialer 250kr, lær 50kr.

Praktisk:

Kurset blir på verkstaden min ved Bø museum, og det er berre plass til 5 stk på kurs, som betyr at alle får god oppfølging og hjelp, og at det kanskje er lurt å vere tidleg ute med å reservere plass. Påmelding til krokvokst@outlook.com.
Adkomst: Oterholtvegen 148, 3803 Bø. Om de køyrer til den store parkeringa ved museet, kan de ta inn neste innkjørsel til høgre, før vegen heller nedover mot fossen. Der ligg eit grått, (litt anonymt) bygg rett over fossen.

Pileflett: korger på trebunn.

Serveringsbrett, fuglemater eller mindre korger.

Dato: Mandag 21 februar 2022.       0900 – 15.00 med lunsjpause

På dette kurset lager alle eit serveringsbrett eller fuglemater i tre og pil. Om nokon får tid etter dette vil det vere mogleg å flette nokre mindre korger på trebunn i ulike former.

Dette er eit fint kurs for nybyrjarar, for deg som vil teste ut pileflett, lære nokon grunnleggande teknikkar som går an å fortsette på heime.

Kurs: 900 kr, Materialar 300kr

Kurset blir på verkstaden min ved Bø museum, og det er berre plass til 5 stk på kurs, som betyr at alle får god oppfølging og hjelp, og at det kanskje er lurt å vere tidleg ute med å reservere plass. Påmelding til krokvokst@outlook.com.
Adkomst: Oterholtvegen 148, 3803 Bø. Om de køyrer til den store parkeringa ved museet, kan de ta inn neste innkjørsel til høgre, før vegen heller nedover mot fossen. Der ligg eit grått, (litt anonymt) bygg rett over fossen.

.

.

Praktisk info kurs:

Påmelding til krokvokst@outlook.com

Ved å melde deg på eit av kursa forpliktar du deg til å møte opp på kurs og betale avtalt kursavgift. Rekning vil bli sendt på epost i etterkant av kursa. Om du likevel ikkje kan koma ynskjer eg at du snarast mogleg seier ifrå slik at eg har tid til å kontakte eventuelle kursdeltakarar på venteliste, men si frå seinast 24 timar før kursstart om du ikkje kan kome. Ved uteblitt oppmøte utan varsel vert det likevel sendt ut faktura for kurset. Håpar dette er forståeleg, då eg har få plassar på kursa, og ynskjer forutsigbarhet, og å gje andre moglegheit til å vere med om nokon blir sjuk eller må avlyse.

Om du har spesielle ynskje eller behov, skriv gjerne ein mail i forkant av kurset, så skal eg sjå kva eg kan gjere.

Det vil vere te og ei kokeplate tilgjengeleg for dei som ynskjer det, elles ta med det du måtte ynskje av mat.

Adkomst: Oterholtvegen 148, 3803 Bø. Om de køyrer til den store parkeringa ved museet, kan de ta inn neste innkjørsel til høgre, før vegen heller nedover mot fossen. Der ligg eit grått, (litt anonymt) bygg rett over fossen, med parkeringsplass til ca 5.

Velkomne på kurs, eg gler meg!

Mvh, Mari Fallet Mosand
www.krokvokst.com

Eksempel på Andre kurs:

Eg held gjerne kurs i ulike teknikkar. Ta gjerne kontakt om du er interessert i å arrangere kurs, eller delta på eit!

Nokre bilete frå tidlegare kurs:

 

 

 

 

Eksempel på kurs

Eg plar sette opp eigne kurs i Bø, men eg reiser også rundt til lag, foreiningar, vennegjengar eller undervisningsinstitusjonar og held ulike kurs. Ta gjerne kontakt om du ynskjer å arrangere eit kurs!

Ulike kurskonsept:

 • Neversveiping. 1 eller 2 dagar
 • Spikkekurs for born
 • Spikkekurs for vaksne
 • Krympeboks. (1 dags kurs + 1 dags kurs minst 2 veker seinare)
 • Flett ei korg i pil med trebotn (dagskurs)
 • Korgfletting ute – Eit to dagars kurs på sumaren der me fletter korger i pil og andre naturmaterialer, i vakre omgivelser.
 • Lær å flette eit stolsete. Flett sete på ein medbrakt stol, eller flett eit sete på ein ny krakk i ask eller hassel som du får kjøpt på kurset. Materiale: sjøgras, papirsnøre eller sisal. (Dagskurs).
 • Lag ein krakk, med vevd sete. Lag ein krakk med emne rett frå skogen, i ask, selje, bjørk eller hassel, lær om treanatomi, samanføyningsteknikkar, bruk av bandkniv, og flett eit sete. (3 dagars kurs)
 • Joleverkstad – lag diverse ting til jul, utelukkande med naturens materialar
 • Små ting i pileflett (lengde og innhald kan varierast)
 • Karveskurd og treskurd
 • Linoljemaling og dekorteknikkar på tre.
 • Spikkekurs: Skei.
 • «Dropin» spikkekurs for familiar, born og vaksne.
 • Andre kurs på forespørsel 🙂